Geplaatst door Breur Henket

115 51 items

Thuis bidden in de Goede Week

door Breur Henket

Vanwege de beperkingen rondom het coronavirus is het niet mogelijk de liturgie van de Goede Week samen te vieren.Online kunt u diverse vieringen volgen (zie Vieringen – online ). Maar voor wie ook zelf thuis wil bidden aan de hand van de Goede Week, reiken we graag teksten en gebeden aan. Thuis bidden – Palmzondag Thuis […]

Inzamelactie voor de Voedselbank Zuid-Limburg

door Breur Henket

Een initiatief dat de Bisschoppen aanprijzen, is het verzamelen van voedsel voor de Voedselbank. Omdat de Voedselbank Zuid-Limburg ongeveer 900 gezinnen helpt en de toevoer van levensmiddelen momenteel minder is, lijkt het ons een zinvolle actie. Wij houden de inzamelactie in de kapel van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, waar nog redelijk wat mensen […]

Gebeden (in de tijd van coronavirus)

door Breur Henket

Het Gebed van de Nederlandse Bisschoppen: “God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop […]

AFGELAST i.v.m. maatregelen coronavirus

door Breur Henket

Avond van de Martelaren – vrijdag 27 maart 2020 – AFGELAST De geloofsavonden (alphacursus) – maandag 30 maart 2020, maandag 28 april 2020, 25 mei 2020 en 29 juni 2020 – AFGELAST De solidariteitsmaaltijd in het Buurtcentrum Sint Pieter – dinsdag 31 maart 2020- AFGELAST De boeteviering en aansluitend persoonlijke biechtgelegenheid – woensdag 1 april om 19.00 uur in de kerk Sint […]

Update d.d. 25 maart 2020 van de maatregelen in verband met het coronavirus

door Breur Henket

Geen publieke vieringen meer  De Nederlandse Bisschoppen hebben naar aanleiding van nieuwe maatregelen van de Overheid besloten om alle publieke liturgische vieringen tot en met 31 mei 2020 af te gelasten. Behalve alle vieringen op zaterdagavond en zondag, zijn nu ook de publieke H.H. Missen op de weekdagen afgelast. De vieringen worden nu in besloten […]

Kruiswegstaties onze kerk beneden; een visuele presentatie

door Breur Henket

Sjef Hutschemaekers schilderde in 1998 vijftien kruiswegstaties voor de parochiekerk van St. Pieter (beneden) aan de Willibrordusstraat 12 te Maastricht. De staties in onze kerk wijken iets af van de traditionele volgorde door toevoeging van “tussenmomenten” door Jef Hutschemakers. Een presentatie van deze kruiswegstaties werd door uw webmaster Breur Henket samengesteld op basis van dia’s […]

Wijziging in het korenbeleid op de zondagen

door Breur Henket

Na overleg met de verschillende koren heeft het kerkbestuur van St. Pieter besloten om in de H.H. Missen op zondagen in de kerken van St. Pieter afwisselend een van de koren te laten zingen en dan weer samenzang te houden. De ene zondag is in de kerk op de berg een H. Mis met koorgezang, […]

2 februari 2020. Maria Lichtmis en presentatie communicanten

door Breur Henket

Op 2 februari werd er in alle kerken Maria Lichtmis gevierd. Ook in de kerken van Sint Pieter. In de kerk Sint Pieter Beneden presenteerden tevens de 15 aanstaande communicanten zich aan de parochianen van Sint Pieter. Het was een feestelijke H. Mis, met kaarsenzegening, lichtprocessie en het voorstellen van de communicanten 2020. Het Familiekoor […]

Robin Thomas tot priester gewijd

door Breur Henket

In 2018/2019 is in onze parochies werkzaam geweest de stagiaire Robin Thomas. Hij is op 20-01-2020 in India tot priester gewijd in aanwezigheid van o.a. bisschop Harrie Smeets en onze pastoor Jan Vries. Wij wensen Robin van harte proficiat en wensen hem veel inspiratie in zijn werk als kapelaan van de parochiecluster Eijsden – Oost […]

Nieuws van het kerkhof

door Breur Henket

Beste mensen. Vaste bezoekers en andere bezoekers van ons kerkhof hebben ongetwijfeld gemerkt dat de afgelopen tijd veel veranderd is op ons kerkhof.Achterstallig onderhoud is ingehaald, paden zijn opnieuw gelegd, de beplanting is verbeterd en we werken fasegewijs nog verder aan een upgrade van deze bijzondere plek. Diverse begraafplekken van religieuze ordes zijn verbeterd en […]