Geplaatst door Breur Henket

110 43 items

H. Donatus van Münstereifel en H. Rochus binnenkort terug van “bedevaart”

door Breur Henket

De Sint Rochuskapel dateert uit 1888 en is in opdracht van pastoor Kribs gebouwd ter ere van St. Rochus (de cholera-epidemie van 1865/1866 eiste veel slachtoffers op St. Pieter). Oorspronkelijk lag de Rochuskapel op de splitsing van twee oude wegen: die van de weg van Lichtenberg naar Canne en de huidige Luikerweg. In tijden van […]

Wijziging in het korenbeleid op de zondagen

door Breur Henket

Na overleg met de verschillende koren heeft het kerkbestuur van St. Pieter besloten om in de H.H. Missen op zondagen in de kerken van St. Pieter afwisselend een van de koren te laten zingen en dan weer samenzang te houden. De ene zondag is in de kerk op de berg een H. Mis met koorgezang, […]

2 februari 2020. Maria Lichtmis en presentatie communicanten

door Breur Henket

Op 2 februari werd er in alle kerken Maria Lichtmis gevierd. Ook in de kerken van Sint Pieter. In de kerk Sint Pieter Beneden presenteerden tevens de 15 aanstaande communicanten zich aan de parochianen van Sint Pieter. Het was een feestelijke H. Mis, met kaarsenzegening, lichtprocessie en het voorstellen van de communicanten 2020. Het Familiekoor […]

Robin Thomas tot priester gewijd

door Breur Henket

In 2018/2019 is in onze parochies werkzaam geweest de stagiaire Robin Thomas. Hij is op 20-01-2020 in India tot priester gewijd in aanwezigheid van o.a. bisschop Harrie Smeets en onze pastoor Jan Vries. Wij wensen Robin van harte proficiat en wensen hem veel inspiratie in zijn werk als kapelaan van de parochiecluster Eijsden – Oost […]

Nieuws van het kerkhof

door Breur Henket

Beste mensen. Vaste bezoekers en andere bezoekers van ons kerkhof hebben ongetwijfeld gemerkt dat de afgelopen tijd veel veranderd is op ons kerkhof.Achterstallig onderhoud is ingehaald, paden zijn opnieuw gelegd, de beplanting is verbeterd en we werken fasegewijs nog verder aan een upgrade van deze bijzondere plek. Diverse begraafplekken van religieuze ordes zijn verbeterd en […]

Actie kerkbalans 2020

door Breur Henket

We danken heel hartelijk alle mensen die onze parochies in het actiejaar 2019 geldelijk ondersteund hebben met een eenmalige of een periodieke overschrijving.  Mogen wij de mensen, die zich hadden voorgenomen aan de actie deel te nemen, maar dit om welke reden dan ook vergeten zijn, vragen wel mee te doen in 2020? Eind januari […]

Kinderwoorddienst en Sint Maartensviering

door Breur Henket

3 November in de kerk Sint Pieter Beneden om 11.15 uur  Kinderwoorddienst. Tijdens het eerste gedeelte van de H. Mis praten we over “Herinneren”. Als je echt van iemand houdt, doe je dat met heel je hart. We kunnen op verschillende manieren laten zien, dat je van iemand houdt. Maar hoe doen we dat als […]

Allerzielen 2019

door Breur Henket

Zoals elk jaar gedenken wij de overledenen die op het kerkhof St. Pieter op de berg hun laatste rustplaats hebben gevonden. Op zondag 3 november 2019 om 9.45 uur is er in de kerk St. Pieter op de berg een Requiemmis voor alle overledenen van het Kerkhof St. Pieter, m.m.v. de Schola Gregorianum. U wordt […]