Laatste nieuws

115 27 items

Gebeden (in de tijd van coronavirus)

door Breur Henket

Het Gebed van de Nederlandse Bisschoppen: “God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop […]

AFGELAST i.v.m. maatregelen coronavirus

door Breur Henket

Avond van de Martelaren – vrijdag 27 maart 2020 – AFGELAST De geloofsavonden (alphacursus) – maandag 30 maart 2020, maandag 28 april 2020, 25 mei 2020 en 29 juni 2020 – AFGELAST De solidariteitsmaaltijd in het Buurtcentrum Sint Pieter – dinsdag 31 maart 2020- AFGELAST De boeteviering en aansluitend persoonlijke biechtgelegenheid – woensdag 1 april om 19.00 uur in de kerk Sint […]

Update d.d. 25 maart 2020 van de maatregelen in verband met het coronavirus

door Breur Henket

Geen publieke vieringen meer  De Nederlandse Bisschoppen hebben naar aanleiding van nieuwe maatregelen van de Overheid besloten om alle publieke liturgische vieringen tot en met 31 mei 2020 af te gelasten. Behalve alle vieringen op zaterdagavond en zondag, zijn nu ook de publieke H.H. Missen op de weekdagen afgelast. De vieringen worden nu in besloten […]

Robin Thomas tot priester gewijd

door Breur Henket

In 2018/2019 is in onze parochies werkzaam geweest de stagiaire Robin Thomas. Hij is op 20-01-2020 in India tot priester gewijd in aanwezigheid van o.a. bisschop Harrie Smeets en onze pastoor Jan Vries. Wij wensen Robin van harte proficiat en wensen hem veel inspiratie in zijn werk als kapelaan van de parochiecluster Eijsden – Oost […]

Zomerrooster H. Missen OLV en STP van 22 juli 2019 t/m 15 september 2019

door Breur Henket

Vanaf maandag 22 juli 2019 tot en met zondag 15 september 2019 zal het volgende zomerrooster gelden: OLV:      door de week elke dag om 9.30 uur Zondagsmissen: za 9.30 en 17.00 uur, zo 9.00 en 11.00 uur STP:       dinsdagavond 19.00 uur BE Zondagsmissen: za 18.30 BE, in even weken zo 10.00 uur BO, in oneven […]

Ons privacybeleid

door Breur Henket

Nieuwe privacyregels. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) in werking getreden. Deze wet verplicht elke onderneming en instelling, en dus ook kerkgenootschappen en parochies, om transparant om te gaan met de persoonsgegevens waarmee wordt gewerkt. De ledenadministratie van de Katholieke Kerk in Nederland wordt beheerd door de Stichting Interkerkelijke Leden […]

Dankjewel voor koster Henk Koch van St. Pieter Beneden

door Breur Henket

Beste Henk, graag spreek ik, namens heel de parochie, een hartelijk ‘dankjewel’ uit aan het einde van de lange periode, waarin je koster van de kerk van St. Pieter Beneden bent geweest. Bij de voleinding van je 76e levensjaar vond je het moment gekomen om je taak aan anderen over te dragen. Gedurende  tien jaar […]

Afscheid Koster Henk Koch

door Breur Henket

Zondag 4 maart 2018 neemt Henk Koch, onze koster van de kerk beneden, afscheid. Aan het einde van de H. Mis van 11.15 uur wordt hierbij stilgestaan en wordt hij bedankt voor zijn trouwe inzet.  

H. VORMSEL OP 21 MEI 2018

door Breur Henket

INSCHRIJVINGSFORMULIER voor een VORMSEL In te vullen door de ouders/verzorgers en ingevuld als bijlage opsturen naar info@parochiesintpieter.nl Klik op de vermelde link om het invulformulier te downloaden: Inschrijving Vormsel 2018    

EEN “GOUDEN” DAMESKOOR OP DE BERG

door Breur Henket

Het Dameskoor zal zijn gouden jubileum vieren op zondag 29 oktober 2017 in de H. Mis van 9.45 uur. Het jubilerende koor zingt samen met het St.-Ceciliakoor. De dames laten daarbij feestelijke motetten horen. Oud-Pastoor Theunissen van de parochie Sint-Pieter Boven nam in 1967 het initiatief tot de oprichting van een dameskoor voor de opluistering […]