U dient voor de H.H. Missen op zaterdag en zondag te reserveren via het parochiekantoor (info@parochiesintpieter.nl), uiterlijk vrijdag vóór 12.00 uur.