Het toedienen van het H. Vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 21 november 2020 om 18.30 uur in de kerk Sint Pieter beneden door Vormheer Pastoor Vries.