Het sacrament van de Ziekenzalving zal dit jaar gevierd worden op vrijdag 11 september om 14.30 uur in de kerk St. Pieter beneden (niet in de dagkapel). Er zal na afloop géén koffiedrinken zijn in het Pieterkelderke.