Webpage van de Parochie Sint-Pieter. Parochieblad.  

Parochieblad

Eenmaal in de drie weken verschijnt het parochieblad, dat gratis huis aan huis wordt bezorgd. De pastoor heeft de hoofdredactie. Naast artikelen over het parochiŽle leven bevat het ook andere informatie die voor de bewoners van onze parochie van belang kan zijn.

 

Contact en inleveren kopij: Parochiekantoor, Sint-Willibrordusstraat 12, te 321 4694, st.pieter@freeler.nl

Klik op onderstaande link(s) om het parochieblad en de misintenties te lezen, op te slaan en/of eventueel te printen.

Misintenties geeft u door aan het parochiesecretariaat, tel.  043 321 4694 of via het contactformulier misintenties.