Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek of huisbezoek kunt U de priesters/diaken rechtstreeks benaderen of via het parochiekantoor een afspraak maken.

Pastoor
mgr.dr. J.G.M. (Jan) Vries
O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht
Regulier tel.: 043 – 321 38 54. Voor noodgevallen: 06-2198 6873
e-mail: jgmvries@hetnet.nl of pastoor@sterre-der-zee.nl

 

Kapelaan
M.A. (Miguel) Pascual Coello
O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht
tel.: 043 – 321 38 54
e-mail: mangelpascual@outlook.com of kapelaan@sterre-der-zee.nl

 

Priester-assistent
Em. Pastoor F.L.H. (Frans) Delahaye
tel.: 043- 323 36 79
mobiel 06-48 38 60 99
e-mail: framtr@hotmail.com

 

Diaken (part-time)
dr. R.M. (Régis) de la Haye
Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht
tel.: 043 – 325 44 89 (thuis)
mobiel 06 – 13 95 53 11
e-mail: r.delahaye@planet.nl

Em. Pastoor
mgr.dr. A.M.W.J. (Fons) Kurris,
mobiel 06 – 13 42 78 61