(Klik op de diverse sacramenten voor meer informatie)

Ziekenzalving

Als een mens de kwetsbaarheid van het leven voelt bij ziekte of ouderdom is er een teken van God dat sterkt, bemoedigt en vergeving aanzegt, het sacrament van de ziekenzalving. Het is het mooiste als de zieke het samen met zijn naasten kan beleven. Het hoeft niet te wachten tot het laatste moment. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met een van de leden van het pastoraal team

Eenmaal per jaar in september, rond ziekendag, vieren we het ook samen, in de dagkapel. In het parochieblad wordt aangekondigd wanneer.

Foto: Nick van Poppel.

 

 

Uitvaart

Als iemand overlijdt, is het voor nabestaanden van belang om op zorgvuldige en waardige manier afscheid te nemen. De parochie biedt u daarbij hulp. De kerk biedt door haar sfeer en haar koor en liturgie een goede gelegenheid voor zo’n afscheid. In woorden en gebaren wordt de overledene geëerd, en de hoop wordt uitgesproken dat God ons draagt voor altijd.

Naast de uitvaartdienst is er tevens de mogelijkheid van een avondwake. Zie: avondwake. 
Ook na de uitvaart kunnen parochianen u begeleiden in uw verwerking van het verlies. Zie: rouwverwmerking

Kruisje Gedachteniskapel

In de kerk beneden is achterin een wand waar ter nagedachtenis aan overledenen een kruisje met hun naam hangt. Dit wordt na twee jaar hergebruikt voor andere overleden parochianen. Nabestaanden krijgen altijd een bericht van het parochiekantoor voordat het kruisje wordt weggehaald. Men kan dan aangeven of men het kruisje langer wilt laten hangen. De kosten daarvan zijn € 110,- voor vijf jaar. Hiervan maakt het parochiekantoor een overeenkomst op.