Koor Anastasis zong Slavisch-Byzantijns op 12 Februari 2017 in de Kerk van Sint Pieter Beneden te Maastricht om 11.00 uur tijdens de Heilige Mis: Liederen uit de “Goddelijke Liturgie volgens Johannes Chrysostomos”.

Kijk op: http://www.koor-anastasis.nl/