Zondag 4 maart 2018 neemt Henk Koch, onze koster van de kerk beneden, afscheid.

Aan het einde van de H. Mis van 11.15 uur wordt hierbij stilgestaan en wordt hij bedankt voor zijn trouwe inzet.