Op zondag 3 december 2017 nam Jo Rosier afscheid als koster van de kerk van St.-Pieter Boven. Omdat het aantal levensjaren ging tellen en de gezondheid wat naliet, heeft Jo besloten om zijn kosterdienst over te dragen aan Gerard Felix, die al enige tijd hulpkoster is.
Na de H. Mis was er  een gezellig samenzijn georganiseerd. De miskelk van bouwpastoor Kribs werd overgedragen aan Jo en meteen doorgegeven aan Gerard Felix.