Vanaf oktober zullen in het Pieterkelderke elke laatste maandag van de maand van 19:00 tot 21:00 uur discussie- en vormingsavonden zijn rond het geloof. Data: 28 oktober, 25 november, 27 januari, 30 maart, dinsdag 28 april (i.v.m. Koningsdag), 25 mei en 29 juni.

Wij zullen de bekende methode van de Alfa Cursus gebruiken om over de kernpunten van ons geloof te discussiëren, als ook over de belangrijkste vragen over de zin van het leven. De avonden zullen beginnen met een gezellige bijeenkomst, waarna de gespreksleider het thema zal toelichten. Vervolgens is er gelegenheid om ideeën en meningen te wisselen met elkaar. Aan de hand van de discussie zal de gespreksleider een eindtoespraak geven over het thema.

U kunt zich voor deze avonden opgeven bij het parochiekantoor, via info@parochiesintpieter.nl of 043-3214694.