Bezoekersgroep Onze Lieve Vrouw – Sint Pieter

Sinds kort is in onze parochiefederatie een bezoekersgroep gestart die zieken in het ziekenhuis en thuis bezoekt, alsook langdurig thuiszittenden. Als u thuis ziek bent of bent opgenomen geweest in een ziekenhuis en een bezoek of een ondersteunend gesprek op prijs stelt, aarzel dan niet om contact op te (laten) nemen via het parochiekantoor. Belangrijk is om te weten, dat de ziekenhuizen vanwege privacy redenen geen namen van zieken meer aan de parochies doorgeven. Daardoor weten wij vaak niet dat iemand ziek is. Laat u onze bezoekersgroep gerust iets weten. Ook als u de ziekencommunie of het sacrament van de ziekenzalving wenst te ontvangen kunt u contact opnemen. De bezoekersgroep bestaat uit de volgende personen: pastoor Jan Vries, kapelaan John Ashirvadam, catechiste mevrouw Margo Sprenger, catechist de heer Theij Heffels, kerkbestuurslid mevrouw Hoy Lin Moo, lid pastorale commissie de heer Charles Larik.