Activiteiten 2019

8 Items

Kinderwoorddienst en Sint Maartensviering

door Breur Henket

3 November in de kerk Sint Pieter Beneden om 11.15 uur  Kinderwoorddienst. Tijdens het eerste gedeelte van de H. Mis praten we over “Herinneren”. Als je echt van iemand houdt, doe je dat met heel je hart. We kunnen op verschillende manieren laten zien, dat je van iemand houdt. Maar hoe doen we dat als […]

Allerzielen 2019

door Breur Henket

Zoals elk jaar gedenken wij de overledenen die op het kerkhof St. Pieter op de berg hun laatste rustplaats hebben gevonden. Op zondag 3 november 2019 om 9.45 uur is er in de kerk St. Pieter op de berg een Requiemmis voor alle overledenen van het Kerkhof St. Pieter, m.m.v. de Schola Gregorianum. U wordt […]

De “speldjesregen” 2019 in de kerk Boven

door Breur Henket

4 oktober 2019 werd de traditionele dankavond gehouden voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de parochiegemeenschap St. Pieter. Na een mini-concert volgde de “speldjesregen” in de kerk Boven. Voortgezet werd deze avond met een samenkomst met buffet in de Slouw. Zilveren speld voor mevrouw Annie Claessens-Jorissen Sinds jaar en dag zorgt mevrouw Claessens voor […]

Bezoek Bisschop aan Dekenaat Maastricht – 13 t/m 15 sept. 2019

door Breur Henket

Onze bisschop Mgr. Drs. Harrie Smeets zal op 13, 14 en 15 september 2019 ter kennismaking het Dekenaat Maastricht bezoeken. Er is voor dit bezoek een uitgebreid programma opgesteld. Hij zal verschillende parochies bezoeken, over pastorale en diaconale projecten worden geïnformeerd, vieringen houden en priesters, diakens, kerkbesturen en vrijwilligers ontmoeten. Geïnteresseerde parochianen kunnen bij diverse […]

Ziekenzalving – 13 september 2019

door Breur Henket

Op vrijdag 13 september om 14.30 uur zal in de kerk van St. Pieter Beneden het sacrament van de Zieken (Ziekenzalving) worden toegediend aan mensen, die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en wat kracht/genade van “Boven” kunnen gebruiken. In dit sacrament mag u ervaren dat u, in deze moeilijke periode van uw leven, er […]

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

door Breur Henket

Donderdag 15 augustus 2019 – Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Op 15 augustus 2019 zal om 19:00 uur vanuit de kerk op St. Pieter Boven de lichtprocessie naar de Lourdesgrot starten. In de Lourdesgrot zal een H. Mis zijn m.m.v. het Dameskoor.