Activiteiten 2021

9 Items

Nieuwe coronaregels

door Breur Henket

De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek is losgelaten. Vooraf opgeven en registeren is niet meer nodig. Er mag weer samen gezongen worden. De versoepelingen gaan in op 25 september. De algemene coronaregels blijven van kracht. Voorzichtigheid blijft geboden.

Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 26 juni 2021

door Breur Henket

Vanaf 26 juni 2021 zijn de coronamaatregelen versoepeld. Voor de deelname aan de vieringen geldt het volgende: Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Concreet betekent dit: bij elke witte stip in de banken kan een persoon of een koppel of gezin plaatsnemen. Reservering vooraf bij […]

Basilicafonds Maastricht

door Breur Henket

Het Basilicafonds Maastricht is een gezamenlijk initiatief van de basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, de basiliek van Sint Servaas en het Elisabeth Strouven Fonds. Het is specifiek bestemd voor de instandhouding van de beide beeldbepalende Maastrichtse monumenten. Het Basilicafonds doet een beroep op particulieren en bedrijven om een bijdrage te leveren aan […]

Kapelaan John Ashirvadam van Maastricht en Shaiju Selestin van Simpelveld/Bocholtz/Ubachsberg tot priester gewijd

door Breur Henket

In het aartsbisdom Trivandrum in de deelstaat Kerala in India zijn kapelaan John Ashirvadam van Maastricht en Shaiju Selestin van Simpelveld/Bocholtz/Ubachsberg tot priester gewijd. Het zijn de eerste twee van zes wijdingen van nieuwe priesters voor het bisdom Roermond dit jaar. De wijding in India vond donderdagmiddag plaats in de Sint-Jacobuskerk in Pulluvila. De viering […]