Activiteiten

1630 35 items

Processie Sint Pieter op 1 juli 2018

door Breur Henket

Zondag 1 juli 2018 trekt de jaarlijkse processie ter ere van het Patroonsfeest van de Heilige Petrus weer door onze parochie. De feestdag begint met een openlucht-Eucharistieviering om 10.00 uur op het terras van Chalet Bergrust. Aansluitend vertrekt de processie rond 11.15 uur vanaf de parkeerplaats voor Bergrust (het “Oog van Sint Pieter”). De slotceremonie […]

Start Heiligentocht Sint Pieter

door Breur Henket

17 mei 2018: de start van de Heiligentocht te Sint Pieter bij het hoofdbureau van politie te Maastricht. Han van de Wetering maakte het beeld van Sint Servaas in 1980 in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Maastricht. Sint Servaas staat symbool voor de Maastrichtse burgers; de adelaar staat symbool voor […]

Dankjewel voor koster Henk Koch van St. Pieter Beneden

door Breur Henket

Beste Henk, graag spreek ik, namens heel de parochie, een hartelijk ‘dankjewel’ uit aan het einde van de lange periode, waarin je koster van de kerk van St. Pieter Beneden bent geweest. Bij de voleinding van je 76e levensjaar vond je het moment gekomen om je taak aan anderen over te dragen. Gedurende  tien jaar […]

Afscheid Koster Henk Koch

door Breur Henket

Zondag 4 maart 2018 neemt Henk Koch, onze koster van de kerk beneden, afscheid. Aan het einde van de H. Mis van 11.15 uur wordt hierbij stilgestaan en wordt hij bedankt voor zijn trouwe inzet.  

OVERZICHT KERSTVIERINGEN 2017

door Breur Henket

Zondag 24 december 2017: Kerk beneden: 19.00 uur: Gezinsmis en Kerstspel. m.m.v. Familiekoor o.l.v. Laurine Coenen, begeleiding Maurice Sleijpen en Harmonie Sint-Pieter 1890. 20.30 uur: Ceciliakoor zingt kerstliederen; 21.00 uur: Nachtmis m.m.v. Ceciliakoor o.l.v. Ilona de Jong, orgel: Rick Debie Kerk boven: 22.30 uur: Ceciliakoor zingt internationale kerstliederen; 23.00 uur: Nachtmis mmv het Ceciliakoor o.l.v. […]

H. VORMSEL OP 21 MEI 2018

door Breur Henket

INSCHRIJVINGSFORMULIER voor een VORMSEL In te vullen door de ouders/verzorgers en ingevuld als bijlage opsturen naar info@parochiesintpieter.nl Klik op de vermelde link om het invulformulier te downloaden: Inschrijving Vormsel 2018    

EEN “GOUDEN” DAMESKOOR OP DE BERG

door Breur Henket

Het Dameskoor zal zijn gouden jubileum vieren op zondag 29 oktober 2017 in de H. Mis van 9.45 uur. Het jubilerende koor zingt samen met het St.-Ceciliakoor. De dames laten daarbij feestelijke motetten horen. Oud-Pastoor Theunissen van de parochie Sint-Pieter Boven nam in 1967 het initiatief tot de oprichting van een dameskoor voor de opluistering […]

ERESPELD

door Breur Henket

Aan het einde van de korte gebedsdienst op vrijdag 28 september 2017, voorafgaand aan de vrijwilligersavond, kregen enkele mensen de erespeld van de parochie opgespeld als bijzondere blijk van dank. Als eerste werden de dames Marie-Louise Bonnemayers en Annie Mordang naar voren geroepen, Zij zijn al sinds de oprichting, nu 50 jaar geleden, lid van […]

ONZE COMMUNICANTEN OP 21 MEI 2017

door admin

21 mei 2017 om 10.00 uur in de kerk beneden ontvangen 20 kinderen uit de parochies Sint-Pieter en O.L.V. de eerste H. Communie. Onze communicanten zijn: Michelle Bonten Jayjay Derey Felice Christophe Lucas George Carlijn George Christoff Hermanns Pleun Hermans Julie Heuts Co Jaspars Sofia Karel Romy Karel Thymen Kramer Josephine Leistra Celine Maassen Zoë […]

ONZE VORMELINGEN OP 7 MEI 2017

door admin

Op 7 mei 2017 om 11.15 uur in de kerk beneden ontvangen 10 jongeren uit onze parochies het Heilig Vormsel. Onze vormelingen zijn: Joris de Bruijn Victor Herzog Teun Petit Maarten Reuchlin Bob Roddeman Anne Schreurs Magreet de Vilder Emma de Vries Lotte de Vries Pieter de Wolf    

2 FEBRUARI 2017 KOOR ANASTASIS

door admin

Koor Anastasis zong Slavisch-Byzantijns op 12 Februari 2017 in de Kerk van Sint Pieter Beneden te Maastricht om 11.00 uur tijdens de Heilige Mis: Liederen uit de “Goddelijke Liturgie volgens Johannes Chrysostomos”. Kijk op: http://www.koor-anastasis.nl/