Laatste nieuws

115 24 items

Een nieuwe benoeming voor kapelaan Miguel Pascual Coello

door Breur Henket

Kapelaan Miguel gaat onze parochies, na vier en een half jaar, helaas verlaten. De bisschop heeft hem een nieuwe benoeming gegeven als kapelaan in het dekenaat Horst. Samen met de nieuwe deken van Horst, Wilson Varela Gaviria (tot nu pastoor in Roermond-Oost) gaat hij pastoraal werken in Horst en Sevenum en de verschillende andere dorpen […]

Robin Thomas tot priester gewijd

door Breur Henket

In 2018/2019 is in onze parochies werkzaam geweest de stagiaire Robin Thomas. Hij is op 20-01-2020 in India tot priester gewijd in aanwezigheid van o.a. bisschop Harrie Smeets en onze pastoor Jan Vries. Wij wensen Robin van harte proficiat en wensen hem veel inspiratie in zijn werk als kapelaan van de parochiecluster Eijsden – Oost […]

Zomerrooster H. Missen OLV en STP van 22 juli 2019 t/m 15 september 2019

door Breur Henket

Vanaf maandag 22 juli 2019 tot en met zondag 15 september 2019 zal het volgende zomerrooster gelden: OLV:      door de week elke dag om 9.30 uur Zondagsmissen: za 9.30 en 17.00 uur, zo 9.00 en 11.00 uur STP:       dinsdagavond 19.00 uur BE Zondagsmissen: za 18.30 BE, in even weken zo 10.00 uur BO, in oneven […]

Ons privacybeleid

door Breur Henket

Nieuwe privacyregels. Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) in werking getreden. Deze wet verplicht elke onderneming en instelling, en dus ook kerkgenootschappen en parochies, om transparant om te gaan met de persoonsgegevens waarmee wordt gewerkt. De ledenadministratie van de Katholieke Kerk in Nederland wordt beheerd door de Stichting Interkerkelijke Leden […]

Dankjewel voor koster Henk Koch van St. Pieter Beneden

door Breur Henket

Beste Henk, graag spreek ik, namens heel de parochie, een hartelijk ‘dankjewel’ uit aan het einde van de lange periode, waarin je koster van de kerk van St. Pieter Beneden bent geweest. Bij de voleinding van je 76e levensjaar vond je het moment gekomen om je taak aan anderen over te dragen. Gedurende  tien jaar […]

Afscheid Koster Henk Koch

door Breur Henket

Zondag 4 maart 2018 neemt Henk Koch, onze koster van de kerk beneden, afscheid. Aan het einde van de H. Mis van 11.15 uur wordt hierbij stilgestaan en wordt hij bedankt voor zijn trouwe inzet.  

H. VORMSEL OP 21 MEI 2018

door Breur Henket

INSCHRIJVINGSFORMULIER voor een VORMSEL In te vullen door de ouders/verzorgers en ingevuld als bijlage opsturen naar info@parochiesintpieter.nl Klik op de vermelde link om het invulformulier te downloaden: Inschrijving Vormsel 2018    

EEN “GOUDEN” DAMESKOOR OP DE BERG

door Breur Henket

Het Dameskoor zal zijn gouden jubileum vieren op zondag 29 oktober 2017 in de H. Mis van 9.45 uur. Het jubilerende koor zingt samen met het St.-Ceciliakoor. De dames laten daarbij feestelijke motetten horen. Oud-Pastoor Theunissen van de parochie Sint-Pieter Boven nam in 1967 het initiatief tot de oprichting van een dameskoor voor de opluistering […]

ERESPELD

door Breur Henket

Aan het einde van de korte gebedsdienst op vrijdag 28 september 2017, voorafgaand aan de vrijwilligersavond, kregen enkele mensen de erespeld van de parochie opgespeld als bijzondere blijk van dank. Als eerste werden de dames Marie-Louise Bonnemayers en Annie Mordang naar voren geroepen, Zij zijn al sinds de oprichting, nu 50 jaar geleden, lid van […]

JUBLIEUMCONCERT CAECILAKOOR BOVEN

door Breur Henket

Het Caeciliakoor Sint-Pieter op de berg bestaat 175 jaar. Daarom organiseert het koor op zondag 1 oktober 2017 om 15.00 uur een concert in de kerk boven met diverse solisten. Aansluitend bent u welkom bij de receptie in de Slouw. Het jubileumconcert was een groot succes. “Volle bak” en een briljante uitvoering van ons koor […]

ONZE COMMUNICANTEN OP 21 MEI 2017

door admin

21 mei 2017 om 10.00 uur in de kerk beneden ontvangen 20 kinderen uit de parochies Sint-Pieter en O.L.V. de eerste H. Communie. Onze communicanten zijn: Michelle Bonten Jayjay Derey Felice Christophe Lucas George Carlijn George Christoff Hermanns Pleun Hermans Julie Heuts Co Jaspars Sofia Karel Romy Karel Thymen Kramer Josephine Leistra Celine Maassen Zoë […]