Beste Henk, graag spreek ik, namens heel de parochie, een hartelijk ‘dankjewel’ uit aan het einde van de lange periode, waarin je koster van de kerk van St. Pieter Beneden bent geweest. Bij de voleinding van je 76e levensjaar vond je het moment gekomen om je taak aan anderen over te dragen. Gedurende  tien jaar hebt jij de kosterdienst trouw en toegewijd vervuld. Beroepsmatig was jij met pensioen en wilde wel iets in de Kerk gaan doen als vrijwilliger. Jij had al wel eens gedacht, dat de kosterij in de kerk van St. Pieter Beneden aantrekkelijk zou zijn. Laat nou pastoor Frans dat precies zo aangevoeld hebben! Want op een dag vroeg hij jou of het kosterschap iets voor jou was. Je bent graag op zijn verzoek ingegaan.

Je hebt jezelf de vele grote en klein taken eigen moeten maken. Zoveel jaren later mogen wij wel zeggen, dat jij de perfecte koster bent geweest. De koster, afgeleid van het Latijnse ‘custos’, is de bewaker en beschermer van het Godshuis. Hoewel jij de kerk van St. Pieter Beneden zeker ook bewaakt en beschermd hebt, heeft die omschrijving toch te weinig inhoud. Jij hebt voor deze kerk gezorgd als voor je eigen huis. Altijd waren kerk en sacristie keurig in orde, schoon en opgeruimd. Je zorgde dat al het benodigde aanwezig was. Als iets kapot was, zorgde jij voor herstel. Bij calamiteiten was je direct ter plekke. Dat alles garandeerde, dat de vieringen goed konden worden voorbereid en een goed verloop konden hebben.

Belangrijker nog, meen ik, is de omgang met de mensen die in dit Godshuis komen en er actief zijn. Jij had een vriendelijke en welwillende houding naar ieder die hier kwam: de parochianen die de vieringen bijwoonden, alsook de vrijwilligers die op de een of andere wijze meewerkten: de misdienaars en acolieten, de koren, dirigenten en organisten, collectanten en vele anderen. Het is voor een vrijwilligersorganisatie als de parochie is van doorslaggevend belang dat de mensen zich thuis voelen en graag meewerken. Daar heb jij als koster aan bijgedragen.

Als pastoor ben ik dankbaar, dat wij in de voorbije twee jaar prettig hebben samengewerkt. Jouw discrete, verstandige, integere en betrouwbare houding hebben ik en het kerkbestuur erg gewaardeerd. Jij hebt op een voorname manier invulling gegeven aan jouw kerkelijke dienst. Wat tenslotte ook gezegd mag worden is dat jij deze dienst vanuit een gelovige overtuiging en een biddende houding hebt vervuld.

Het is jammer dat wij van jou afscheid moeten nemen. Anderzijds hebben wij ook begrip ervoor, dat de jaren gaan tellen en dat jij nu wilt stoppen. Het koster zijn is toch een hele opgave en vraagt veel qua tijd en inzet. Je zult ook niet uit de parochie verdwijnen, omdat jij bereid bent om nog ander kleinere taken te vervullen en stand-by te zijn als het nodig is. Wij wensen jou toe, dat jij nog vele jaren in goede gezondheid onder ons zult zijn. Graag geven wij jou als blijk van waardering een geschenk ter blijvende herinnering aan de jaren als koster van de kerk van St. Pieter Beneden.

Pastoor Jan Vries