4 oktober 2019 werd de traditionele dankavond gehouden voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de parochiegemeenschap St. Pieter. Na een mini-concert volgde de “speldjesregen” in de kerk Boven. Voortgezet werd deze avond met een samenkomst met buffet in de Slouw.

Zilveren speld voor mevrouw Annie Claessens-Jorissen

Sinds jaar en dag zorgt mevrouw Claessens voor de Lourdesgrot. Ze woont in het ouderlijk huis van de familie Jorissen. In eerste instantie zorgde de familie, een tuindersfamilie voor de grot. Later is zij hiermee doorgegaan.
Ze sluit iedere avond en opent iedere morgen de deur van de Lourdesgrot. Ze gaat zoeken naar bloemen, zorgt voor de kaarsen. Het kaarsengeld bracht ze altijd trouw naar de pastoor van St. Pieter.
Ondanks het feit dat er meerdere malen is ingebroken in het kastje van het kaarsengeld, bleef ze trouw aan haar zorg voor de grot. Gelukkig is er nu een beveiliging op het kastje aangebracht, waardoor diefstal niet meer mogelijk is.

Zilveren speld voor Funs Vlaskamp

Hij is al zeker 30 jaar actief voor de parochie. Hij heeft de tijd nog meegemaakt toen rond 1991 pastoor Dohmen zaliger met pensioen wilde. Hij is lid geweest van het kerkbestuur van Boven.
Hij heeft geholpen met de voorbereiding van de sacramenten voor de kinderen. Dat deed hij samen met zijn vrouw Hélène die al vroeg is overleden.
Hij was vaste fotograaf van de communicanten Boven en fotografeerde op allerlei momenten.
Hij is begonnen met de groep die de 80-plussers ieder jaar feliciteert met een kaart voorzien van een nieuwe mooie foto van een plek op St. Pieter. Hij heeft de welkomstgroep geleid.
Toen 25 jaar geleden het Parochiekantoor opgestart moest worden zijn Funs en Marianne Beekwilder gaan kijken hoe het Parochiekantoor van Parochie St. Theresia functioneerde. Hij was degene die de medewerkers de grondbeginselen van het werken met de computer heeft bijgebracht.

Zilveren spelden voor Wil Jans en Paul Jans

Wil is zeker 20 jaar koorlid van koor St. Pieter Beneden; erg trouw en altijd aanwezig. Is een gewaardeerde sopraan.
Wil is organisator van het begrafenis/huwelijkskoor: altijd organist/leden/muziek/dirigent bij elkaar krijgen. Dit doet ze al jaren… zonder ooit iets te horen van druk/klacht/…altijd hiermee bezig.
Ze heeft de muziek van het B/H-koor perfect op orde met mappen etc.
Ze zorgt voor het openen en sluiten (eerste en laatste) van het Pieterkelderke op de repetitieavond.
Ze is een kei in de zorg voor het sociale aspect: altijd zorgen voor koffie en iets lekkers in de pauze van de repetitie en in de nazit (heerlijke hapjes op kosten van haar AOW). Ze zorgt voor het schoon achterlaten van de repetitieruimte en keuken. (In het Pinksterweekend toen pastoor Jan zijn 40-jarig jubileum vierde, was Wil op zaterdag het laatste onkruid in de boomspiegels aan het verwijderen). Heel veel kleine dingen die niet opvallen, maar ze worden toch maar even gedaan: Vuile was mee, stoep poetsen etc. En dat al jaren lang. Ze heeft altijd goeie zin.
Nu de overgang naar het speldje voor Paul Jans
Paul en Wil zetten zich belangeloos in voor mensen in Roemenië die het niet breed hebben. Ze verzamelen allerlei spullen en die brengen Paul en Wil samen met de vrachtwagen naar Roemenië. Dat doen ze al jaren.
Paul is de vaste klusjesman van de parochie als het gaat om indraaien van lampen, klemmen van deuren etc., etc. Ook hij doet dat zolang Wil bij de parochie is betrokken en zij stimuleren elkaar in hun activiteiten.

Dinerbon voor Marion Bruijnzeels

Marion heeft in mei jl. afscheid genomen van het Parochiekantoor waar ze 13 jaar een betaalde baan had. Daarvoor en ook naast haar werk deed zij vrijwilligerswerk voor het liturgisch beraad. Dit was een forum waarin alle vertegenwoordigers zaten die bij de liturgie betrokken waren. Zij was de secretaresse.

In haar werk voor het Parochiekantoor stuurde zij de vrijwilligers aan, maakte zij het parochieblad, ondersteunde zij het pastoraal team, kortom ze was spil in het web van het Parochiekantoor waar alles om draaide.

Marion deed en doet veel voor mensen in haar omgeving. Op haar eigen bescheiden manier helpt zij mensen die vragen om hulp.

Op de foto van links naar rechts: Mevr. Tilly Hoorn – te Boekhorst, secretaris van het kerkbestuur, Dhr. Funs Vlaskamp, Mevr. Annie Claessens-Jorissen, Mevr. Marion Bruijnzeels,  Mevr. Wil Jans,  Dhr. Paul Jans, pastoor Jan Vries.