Het Dameskoor zal zijn gouden jubileum vieren op
zondag 29 oktober 2017 in de H. Mis van 9.45 uur. Het
jubilerende koor zingt samen met het St.-Ceciliakoor.
De dames laten daarbij feestelijke motetten horen.
Oud-Pastoor Theunissen van de parochie Sint-Pieter Boven nam in
1967 het initiatief tot de oprichting van een dameskoor voor de
opluistering van uitvaart- en huwelijksmissen. Onder leiding van de
heer Theelen heeft het koor de gregoriaanse en polyfone gezangen
ingestudeerd. Nu staat het koor o.l.v. Axel Janssen en organiste
Christianne Steegmans De koorleden maken tijd vrij om voor
overleden parochianen en anderen de uitvaartmis met mooie,
meditatieve zang op te luisteren en hen uitgeleide te doen ‘In
paradisum’. Het koor schenkt aan nabestaanden troost in hun verdriet.
Bij de huwelijksvieringen draagt het dameskoor bij aan de feestelijke
vreugde van bruidsparen en hun familie en vrienden.
Marie-Louise Bonnemayers en Annie Mordang zijn vanaf de oprichting
lid. Daarvoor zijn ze gefêteerd tijdens de vrijwilligersavond onlangs.

Voor alle dames: dank voor al die jaren van inzet en inspiratie.