Kapelaan Miguel gaat onze parochies, na vier en een half jaar, helaas verlaten. De bisschop heeft hem een nieuwe benoeming gegeven als kapelaan in het dekenaat Horst. Samen met de nieuwe deken van Horst, Wilson Varela Gaviria (tot nu pastoor in Roermond-Oost) gaat hij pastoraal werken in Horst en Sevenum en de verschillende andere dorpen van dat dekenaat. Voor onze parochies is het een grote verandering dat onze vertrouwde en fijne kapelaan Miguel er niet meer zal zijn, maar voor hemzelf eveneens. Wanneer het afscheid van de kapelaan zal zijn, is nu nog niet precies bekend, maar zal in ieder geval pas na de zomervakantie zijn. Wij zullen de datum tijdig bekend maken. In zijn plaats komt een nieuwe kapelaan, die zijn opleiding aan het grootseminarie Rolduc net heeft afgesloten en in het najaar diaken en, Deo volente, volgend jaar priester zal worden gewijd. Zijn naam is John Ashirvadam, afkomstig uit India, dertig jaar oud.