Zondag 9 mei 2021: eerste H. Mis kapelaan John Ashirvadam in de kerk van St. Pieter Beneden. Een impressie.  Foto’s: Nick van Poppel.