Aan het einde van de korte gebedsdienst op vrijdag 28 september 2017, voorafgaand aan de vrijwilligersavond, kregen enkele mensen de erespeld van de parochie opgespeld als bijzondere blijk van dank.

Als eerste werden de dames Marie-Louise Bonnemayers en Annie Mordang naar voren geroepen, Zij zijn al sinds de oprichting, nu 50 jaar geleden, lid van het Dameskoor van Sint Pieter Boven. Marie-Louise nam de extra taken van voorzitter, secretaris en penningmeester van het koor op zich. Annie Mordang kreeg de parochiespeld en omdat Marie-Louise al eerder de parochiespeld heeft ontvangen, kreeg zij een mooie bos bloemen.

De tweede speld was voor Pierre Swaen. Sinds 1 oktober 2000 is hij beheerder van het kerkhof, als opvolger van zijn schoonvader Jean Mordang. Hij werkt  samen met zijn vrouw Lilian. Pierre houdt zich bezig met het uitgeven van graven, de contacten met de begrafenisondernemingen, de grafdelver en de steenhouwers. Hij geeft informatie aan nabestaanden en bezoekers van het kerkhof. Lilian voert de administratie van het beheer, in het bijzonder het verzenden van de rekeningen naar de begrafenisondernemingen. Daarnaast zijn Pierre en Lilian zingend lid van het Caeciliakoor van St. Pieter Boven, Lilian tevens als secretaris in het bestuur. Voor hen samen was er een parochiespeld en een bos bloemen.

Ook  Breur Henket zou in het zonnetje worden gezet. Helaas was hij verhinderd. De speld werd op een later tijdstip aan hem uitgereikt.

Breur heeft zich eveneens op verschillende wijzen verdienstelijk gemaakt voor het prachtige kerkhof rondom kerk Sint Pieter Boven.. Als penningmeester/secretaris van de Stichting Grafmonumenten Sint Pieter heeft hij zich gedurende vele jaren ingezet om verlaten en verwaarloosde graven met funeraire waarde door middel van de zogeheten adoptieprocedure te laten restaureren. Breur opende in 2004 de website over ons kerkhof (http://www.breurhenket.com/kerkhof.htm).
Hij was adviseur van de kerkhofcommissie; is sinds maart 2016 lid van de kerkhofcommissie en mede-beheerder kerkhof. Hij beheert en onderhoudt tevens de website van de parochie.

Allen, van harte gefeliciteerd met de welverdiende parochiespeld en dank voor al jullie inzet.