Op 2 februari 2020 tijdens de H. Mis van 11.15 uur in de kerk Beneden stellen de
15 aanstaande communicanten 2020 zich voor aan onze parochiegemeenschap.

We nodigen u van harte uit om kennis met hen te maken.

Tijdens deze gezinsmis zingt het kinderkoor Sint Pieter.