Actie Kerkbalans 2022

In de eerste week van februari krijgen parochianen per brief een persoonlijke uitnodiging om ook in 2022 onze parochie geldelijk te ondersteunen.
In deze coronatijd waren ook in de kerk aanzienlijk minder inkomsten.
Met “Geef vandaag voor de kerk van morgen” laat u merken dat u geeft om uw kerk!

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

U kunt Uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v. Parochie Sint Pieter
met vermelding van: Kerkbijdrage 2022

Hieronder de brief:

Brief actie kerkbalans OLV-STP 2022