Zaterdag 2 november 2019 om 18.30 uur: Allerzielenviering in de kerk Sint Pieter Beneden.

Op zondag 3 november 2019 om 9.45 uur is er in de kerk St. Pieter op de berg een Requiemmis voor alle overledenen van het Kerkhof St. Pieter, m.m.v. de Schola Gregorianum. U wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

Aansluitend is zegening van de graven op ons kerkhof.