In de kerk van St. Pieter op de Berg – Kerkhof

Zondag 30 oktober
9.45 uur  Hoogmis met St. Caeciliakoor; de namen van de overledenen van het voorbije jaar worden genoemd; aansluitend zegening van de graven op het kerkhof

 

In de kerk van St. Pieter Beneden

Dinsdag 1 november Allerheiligen
19.00 uur  Hoogmis met St. Ceciliakoor

Woensdag 2 november Allerzielen
19.00 uur  Requiemmis met Schola Gregoriana

 

In de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

Zondag 30 oktober
11.00 uur  Hoogmis met Basilicakoor en Basilicaconsort; de namen van de overledenen van het voorbije jaar worden genoemd

Dinsdag 1 november Allerheiligen
9.30 uur  Hoogmis met Schola nova

Woensdag 2 november Allerzielen
9.30 uur  Requiemmis met Schola Nova