Na een lange voorbereidingstijd, waarin de a.s. communicanten hard hebben gewerkt, is het dan zover. Op zondag 11 juli om 10.00 uur ontvangen 21 communicantjes in de kerk van Sint Pieter Beneden hun eerste H. Communie.

Gezien de beperkingen vanwege corona kunnen hierbij, buiten opa’s en oma’s, geen familieleden en parochianen aanwezig zijn.

Via livestream kunnen we u toch deelgenoot maken van deze feestelijke communiemis. In het weekend van 11 juli vindt u op onze websites de link om in te loggen. We willen de bewoners van het kerkplein vragen om deze dag de vlag uit te hangen en geen auto’s te parkeren voor de kerk. Wij wensen onze communicanten een mooie dag toe waaraan ze nog lang zullen terugdenken.

Pastoor Jan Vries, kapelaan John Ashirvadam en Monique Voorvelt