Op maandag 18 november 2019 om 19.00 uur vindt in de parochiezaal Aon de Slouw, Ursulinenweg 20 te Maastricht een gezamenlijke parochieavond voor de parochianen van de Onze Lieve Vrouw en St. Pieter plaats. Zoals bekend, werken onze parochies, Onze Lieve Vrouw en St. Pieter, sinds enkele jaren samen in één pastoraal team om zo effectief en efficiënt mogelijk een levende kerk te zijn in Maastricht. Hiertoe zijn vorig jaar onze parochievisies op elkaar afgestemd en is een gezamenlijke agenda afgesproken om de intentie tot samenwerking zo concreet mogelijk te maken.De eerste resultaten zijn veelbelovend en daarover willen wij u graag informeren, alsmede over ons voornemen om in 2020 een federatie te vormen tussen onze parochies. Maar dat niet alleen. Wij hechten er aan ook met u in gesprek te gaan en van u te vernemen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Kortom, er staan belangrijke zaken op de agenda en daarom nodig ik u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en uw inbreng te geven over wat voor u van belang is. Zo brengen wij samen kerk zijn ook samen in de praktijk!

Graag vóór 12 november aanmelden bij het parochiekantoor, tel. 043-3214694 of per e-mail: info@parochiesintpieter.nl

Namens de kerkbesturen, Pastoor Jan Vries.