Voor de vieringen op vrijdagmiddag 24 december 2021 en eerste
Kerstdag 25 december 2021 dient u voor toegang een entreekaart te hebben.
Helaas zijn alle vieringen volgeboekt.