Op zaterdag 28 mei 2022 om 12.30 uur is de motorzegening bij/in de kerk van Sint Pieter Beneden.

Om 12.30 uur komen de motoren aan en worden op het voorterrein van de kerk geparkeerd.
De motorrijders gaan met hun gasten naar de kerk en zij leggen hun helmen op de treden van het priesterkoor.
P
astoor Frans Delahaye verwelkomt de rijders en houdt een toespraak. Daarna worden de helmen gezegend.
Alle gasten en rijders verlaten dan de kerkruimte en de rijders stellen zich naast de motoren op.
Daarna volgt de zegening van de motoren.