Reserveren voor H.H. Missen noodzakelijk

30 november 2020 – 1 maart 2021
U dient voor de H.H. Missen op zaterdag en zondag te reserveren via het parochiekantoor (info@parochiesintpieter.nl), uiterlijk vrijdag vóór 12.00 uur.

Er mogen maximaal 30 gelovigen aan een H. Mis in de basiliek van Onze Lieve Vrouw en de kerken van St. Pieter deelnemen (exclusief degenen die een functie bij de H. Mis vervullen), daardoor is reservering nodig voor de H. Missen op zaterdag en zondag. Als u niet gereserveerd hebt, kunt u helaas niet worden toegelaten!
Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.

U kunt ook altijd de H. Mis volgen via de livestreaming op de website van Onze Lieve Vrouw (www.sterre-der-zee.nl/uitzendingen)