Voor de avondmissen op Witte Donderdag, de vieringen op Goede Vrijdag om 15:00 uur en de viering op Paasmaandag dient u ook te reserveren via het parochiekantoor (info@parochiesintpieter.nl).

U dient voor de H.H. Missen op zaterdag en zondag en concerten op zondag te reserveren via het parochiekantoor (info@parochiesintpieter.nl)