In de kerken van St. Pieter op zondag 28 juni 2020:

Viering van het Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus – Patroonsfeest

SPBO  9.45  Hoogmis m.m.v. organist en violiste – tevens viering van het jubileum van 145 jaar kerkwijding

SPBE  11.15  Hoogmis m.m.v. organist en cantor

N.B. Voor het bijwonen van deze H. Missen dient u te reserveren, vóór vrijdag 12.00 uur,

liefst per mail (info@parochiesintpieter.nl) of telefonisch (043-3214694 tijdens openingstijden parochiekantoor).