Vrijdag 2 november
Allerzielen Kerk St. Pieter Beneden. Gedachtenis van alle overleden gelovigen.
19.00 uur: Requiemmis voor de overleden parochianen en overledenen die in het afgelopen jaar in de kerken van St. Pieter de uitvaart kregen. De namen van onze overledenen worden genoemd.

Zondag 4 november
Kerk St. Pieter op de berg 9.45 uur: Hoogmis voor de overledenen die in het afgelopen jaar in de kerken van St. Pieter de uitvaart kregen en voor de overledenen die op het kerkhof begraven liggen. De namen van onze overledenen worden genoemd.
Aansluitend is de zegening van de graven op het kerkhof.