Sint Pieter is een vitale wijk waar veel gezinnen met kinderen en jongeren wonen. De parochie nodigt hen graag uit om het geloof in Jezus Christus te leren kennen en samen te beleven in vieringen, bijeenkomsten en activiteiten. Met elkaar vormen wij een ‘gezinskerk’.

Wat vindt u op deze pagina?


 

Misdienaars en acolieten

De misdienaars en acolieten helpen mee in de vieringen op dinsdagavond, zaterdagavond en zondagochtend en bij andere bijzondere vieringen. Jongens en meisjes van de basisschool die de eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen zich bij deze groep aansluiten. Na de basisschool kunnen zij als ‘acoliet’ verder gaan. Contactpersoon: Helma Klaassen  T: 06-28621097 E: helmaklaassen@hotmail.com

 

Voor de gezinnen met opgroeiende kinderen zijn er regelmatig ‘kindvriendelijke’ Eucharistievieringen op zondagochtend, hetzij door kinderwoorddiensten, hetzij door gezinsmissen. Het Familiekoor (kinderkoor) speelt daarin een belangrijke rol. 

 

Kinderwoorddiensten en Gezinsmis

Bij een H. Mis met kinderwoorddienst worden de kinderen aan het begin uitgenodigd naar de sacristie te gaan voor een eigen woorddienst. Zij maken op een eenvoudig niveau kennis met het evangelieverhaal van de zondag en met de bijzondere feesten en tijden van het kerkelijk jaar. Tijdens de geloofsbelijdenis komen de kinderen weer terug naar de kerk. Zij vertellen kort iets of spreken enkele voorbeden uit.

Tijdens een gezinsmis is heel de H. Mis op de kinderen betrokken. De kinderen blijven in de kerk en de lezingen, preek en misteksten zijn aan hun begripsniveau aangepast. Zij kunnen meer actief aan de H. Mis deelnemen. Het Familiekoor (kinderkoor) zingt.


Familie/Kinderkoor Sint Pieter

Samen zingen, leren, maar ook heel veel lol maken, dat doen we bij Kinderkoor Sint Pieter. Het is een erg gezellige groep met kinderen vanaf groep 3/4 van de basisschool. We zingen ongeveer 1 keer per maand tijdens een gezinsmis of kinderwoorddienst in de kerken van Sint Pieter en in de basiliek van Onze Lieve Vrouw. Maar wij zingen ook bij andere evenementen, zoals de processie, de solidariteitsmaaltijd, het kerstconcert of bij Magisch Maastricht. Het koor staat onder leiding van Laurine Coenen (zangdocente/piano) en Maurice Sleijpen begeleidt het koor op de piano.

We vinden het leuk als er nieuwe kinderen bij het koor komen. Je bent van harte welkom om een keer mee te zingen! We repeteren op dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur in het Pieterkelderke, Sint Willibrordusstraat 12. Heb je interesse of een vraag? Stuur dan een mailtje naar E: laurine.coenen@gmail.com

Catechese op school

Naast de voorbereiding op de eerste Heilige Communie en het Vormsel is er voor de kinderen op basisschool St. Pieter een aanbod voor catecheselessen. Het gaat om 10 catecheselessen in het najaar en 10 lessen in het voorjaar, bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 6. De lessen worden gegeven in de school op maandagmiddag, aansluitend aan de schooltijd van 15.30 uur tot 16.15 uur. De verhalen worden verteld vanuit de christelijke traditie en volgen de kerkelijke feesten en seizoenen. De lessen worden verzorgd door mevrouw Marian Bombaij. Het aanbod en de aanmelding verlopen via de basisschool St. Pieter. Contactpersoon is mevrouw Marian Bombaij, T: 06-46109098; E: m.bombaij@ziggo.nl

Tienergroep ‘Film en frietjes’

Momenteel is er geen “Film en Frietjes”.
Jongeren die het vormsel hebben ontvangen, komen samen onder leiding van de kapelaan om een spannende film te kijken en daarover met elkaar te praten en om frietjes te eten. De groep ‘Film en frietjes’ komt eens per maand op vrijdagnamiddag bijeen in het Pieterkelderke van 16.30 uur tot 19.00 uur. De bijdrage in de kosten is 2,- euro. Contactpersoon is kapelaan John Ashirvadam, T: 06-21233422, E: kapelaan@sterre-der-zee.nl .