INSCHRIJVINGSFORMULIER voor een VORMSEL

In te vullen door de ouders/verzorgers en ingevuld als bijlage opsturen naar info@parochiesintpieter.nl

Klik op de vermelde link om het invulformulier te downloaden: Inschrijving Vormsel 2018