Voor de opluistering van de liturgische plechtigheden beschikt de parochie over verschillende koren. De beide (gemengde) Ceciliakoren zingen in de hoogmis op zondagochtend in de kerken boven en beneden. Daarnaast verzorgen ze op aanvraag de zang bij uitvaartdiensten en huwelijksmissen (aanvragen via secretaris/zie onderstaande contactpersonen).

Het dameskoor van de kerk boven en het gemengd begrafeniskoor van de kerk beneden verzorgen de muziek in huwelijks- en begrafenismissen en zingen op bijzondere kerkelijke feestdagen; de Cantores en Schola Gregoriana ondersteunen op gezette tijden liturgische vieringen in het weekend, met gezangen resp. in de volkstaal en in het latijn.

Het Familiekoor zingt tijdens de gezinsmis en op Kerstavond. Alle koren nemen deel aan verschillende activiteiten van de parochie, zoals de processie van Sint-Pieter en zij verzorgen jaarlijks het kerstconcert. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 

 

 

 

 

Gemengd zangkoor Sint-Cecilia (Sint-Pieter beneden)

Repetitie: donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in het Pieterkelderke. Contactpersoon: Mevr. M. Verhoeven T: 043-3472513 E: d.verhoeven1@home.nl. Website: https://koorsintpieterbeneden.wordpress.com/home

 

 

 

 

 

 

 

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint-Caecilia (Sint-Pieter op de Berg)

Repetitie: woensdagavond van 20.15 tot 22.15 uur in Aon de Slouw, Ursulinenweg 18a.
Contactpersoon: Mevr. L. Swaen secretaris T: 043-3214419.

 

 

 

 

 

 

 

Begrafeniskoor gemengd (beneden)

Repetitie: maandelijks op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur in het Pieterkelderke.
Contactpersoon: Mevr. W. Janss T: 043-3253051 E: w.janss@live.nl

Dameskoor (boven)

Repetitie: donderdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur in de Slouw.
Contactpersoon: Mevr. B. Scheffers T: 06-46075691

Familiekoor Sint-Pieter

Repetitie: dinsdag van 17.00-18.30 uur in het Pieterkelderke.
Contactpersoon: Mevr. H. Klaassen T: 043-3214077 E: helmaklaassen@hotmail.com

Cantoresgroep

Contactpersoon: Dhr. M. Beekwilder T: 043-3213372 E: maxbeekwilder@gmail.com

Schola Gregoriana

Contactpersoon: Dhr. P. Willems T: 043-3212533 M: 06-18987763 E: willemspm@gmail.com