KRUISWEG “ZIE DE MENS”

Wie de kruiswegschilderingen van Sjef Hutschemakers bekijkt, wordt meteen getroffen door het zo menselijke gezicht van Christus. In allerlei ontmoetingen langs zijn kruisweg straalt dat gezicht zachtmoedigheid uit. Zij ogen ontmoeten andere ogen.

De schilder accentueert dat door licht. Het licht van Jezus’ gelaat op het gelaat van wie Hij ontmoet. Zijn gezicht straalt ook kwetsbaarheid uit. De kwetsbaarheid van het goede. Ook waardigheid en sereniteit, die overwinnen. Het gelaat is de spiegel van de ziel, zegt men. In het gelaat van de ander zijn we God nabij. Zeker in dit gelaat van deze Zoon van God.

“Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.”

Overwegen we in dit licht deze kruisweg.

Pastoor F. Delahaij.    

Staties

Vooral de Franciscanen, waaronder de franciscaan Leonard van Porto Maurizio, zijn verdienstelijk geweest in het oprichten van kruiswegen. Omdat het aantal staties hier en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (paus van 1730-1740) het aantal op veertien. De staties in onze kerk wijken iets af van de traditionele volgorde door toevoeging van “tussenmomenten” door Jef  Hutschemakers. Voor de 14 traditionele staties klikt u hier.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

“Kun je de beker drinken die ik moet drinken?” had Hij zijn vrienden gevraagd. Hij had dit moment voorvoeld. De beker van het nieuw verbond tussen God en mens, die Hij zojuist had rondgedeeld.

Om zijn nieuwe kijk op God, vader, om zijn visie op mens-zijn in liefde zal Hij terecht staan.

“Laat deze beker aan Mij voorbijgaan.”

Maar nee, Hij wil zijn ideaal gestand doen. Ook als het Hem lijden brengt. Liefde kan je iets kosten. Een levensideaal ook. Liefde zonder je totaal te geven bestaat niet.

De veertien traditionele kruiswegstaties:

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Mattheus 27:1, Markus 15:15, Lukas 23:25, Johannes 19:16
II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. Johannes 19:17
III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat Jezus niet in staat was het kruis te dragen.
IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. Staat niet in de Bijbel, maar Maria was bij de kruisiging wel aanwezig.
V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Mattheus 27:32, Markus 15:21, Lukas 23:26
VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Staat niet in de Bijbel
VII. Jezus valt voor de tweede maal. Staat niet in de Bijbel
VIII. Jezus troost de wenende vrouwen. Lukas 23:28-31
IX. Jezus valt voor de derde maal. Staat niet in de Bijbel
X. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. Staat niet in de Bijbel, maar er staat dat de soldaten zijn kleren tijdens de kruisiging verdeelden. Mattheus 27:35, Markus 15:24, Lukas 23:34, Johannes 19:23-24, Psalm 22:18-29,
XI. Jezus wordt aan het kruis genageld. Markus 15:24, Lukas 23:33, Johannes 19:18
XII. Jezus sterft aan het kruis. Mattheus 27:50, Markus 15:37, Lukas 23:46, Johannes 19:30
XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Lukas 23:53, Johannes 19:38
XIV. Jezus wordt in het graf gelegd. Mattheus 27:59-60, Markus 15:46, Lukas 23:53, Johannes 19:42

Op een aantal plaatsen is er later nog een statie aan toegevoegd, de zogenaamde paasstatie die uitbeeldt hoe Jezus Christus verrijst uit de doden, nadat Hij door het kruisoffer de mensen verlost heeft.

In 1741 werd de kruisweg verplicht in alle rooms-katholieke kerken. Bron: Kruisweg (religie) – Wikipedia.