De anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek is losgelaten.

Vooraf opgeven en registeren is niet meer nodig. Er mag weer samen gezongen worden. De versoepelingen gaan in op 25 september. De algemene coronaregels blijven van kracht. Voorzichtigheid blijft geboden.