Beste mensen. Vaste bezoekers en andere bezoekers van ons kerkhof hebben ongetwijfeld gemerkt dat de afgelopen tijd veel veranderd is op ons kerkhof.
Achterstallig onderhoud is ingehaald, paden zijn opnieuw gelegd, de beplanting is verbeterd en we werken fasegewijs nog verder aan een upgrade van deze bijzondere plek. Diverse begraafplekken van religieuze ordes zijn verbeterd en toekomstgericht ingedeeld. Het kerkhof is natuurlijk op de eerste plaats een plek van begraven en herinneren. Daarnaast is het kerkhof gesitueerd midden in een natuurgebied en ook een hof bij de kerk. Het Kerkbestuur heeft besloten het kerkhof nog meer een parkachtige uitstraling te geven. Op korte termijn worden zes nieuwe bomen aangeplant.

Het toelatingsbeleid van het kerkhof is verruimd. Dit geldt niet alleen voor grondgraven, maar ook voor de diverse soorten urnbegraafplekken. Nog steeds bestaat de mogelijkheid oude graven te adopteren d.w.z. begraven in andermans graf ter behoud van de herinnering en de monumenten uit verleden tijden.

Zoals te zien op de bijgaande foto’s worden momenteel een aantal paden heringericht of opnieuw aangelegd.