Nieuwe privacyregels.

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) in werking getreden. Deze wet verplicht elke onderneming en instelling, en dus ook kerkgenootschappen en parochies, om transparant om te gaan met de persoonsgegevens waarmee wordt gewerkt.
De ledenadministratie van de Katholieke Kerk in Nederland wordt beheerd door de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA).
Persoonsgegevens uit deze administratie worden met niemand gedeeld, en kunnen niet door onbevoegden worden ingezien.

Gegevens die u invult op de  diverse contactformulieren worden enkel gebruikt voor de geplande activiteiten zoals Doopsel, H. Communie, Vormsel, Huwelijk, Uitvaart en Misintenties.  Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en kunnen ook niet ingezien worden door onbevoegden.

Digitale parochiebladen en mailingen versturen wij onder BCC, zodat het onmogelijk is andermans mailadressen te lezen of te downloaden.
Conform het zogenaamde right to access & to be forgotten heeft iedere parochiaan het recht te vragen welke persoonsgegevens over hem of haar in de ledenadministratie zijn opgenomen. Iedere parochiaan kan te allen tijde vragen om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens uit onze ledenbestanden. Transparantie staat voorop: iedereen mag weten wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt.