Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 25 februari 2022

Vanaf 25 februari 2022 zijn de coronamaatregelen versoepeld en mag bijna alles weer.

De verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk vervalt.
De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Hygiëneregels dienen nog gevolgd te worden (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid.

Zie het persbericht van de Nederlandse Bisschoppen hierover op:

https://www.bisdom-roermond.nl/Verdere-versoepelingen-in-de-R.-K.-Kerk-vanaf-vrijdag-25-februari