Op 5 oktober tijdens de vrijwilligersavond van de parochie St. Pieter werden de vrijwilligersspeldjes uitgereikt in de kerk van St. Pieter boven.

Pastoor Vries: beste parochianen. Bijna aan het einde van deze dankviering zouden wij graag enkele mensen een bijzondere blijk van dank willen geven. Vanzelfsprekend, ieder van u verdient lof en dank voor de bijdrage die hij of zij levert aan het parochiegebeuren. Als die bijdrage veel jaren omvatte of uitgebreid was of van bijzonder gewicht, dan is een extra blijk van waardering op zijn plaats, in de vorm van de parochiespeld.

Vanavond mag ik weer, namens de parochiegemeenschap, de speldjesregen laten neerdalen over enkele parochianen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Ik mag hen uitnodigen naar voren te komen: Marita Pappers-Ceulen, Mark van de Laar, Charles Paulussen en Evert-Jan Oostvogel. Er is nog een vijfde persoon, maar die houden wij nog in pectore, want om gezondheidsredenen kan die vanavond niet hier zijn.

 

Van links naar rechts: Marita Pappers-Ceulen, Evert-Jan Oostvogel, Charles Paulussen en Mark van de Laar.

Beste Marita, jij bent ruim 10 jaren als vrijwilliger werkzaam geweest voor het parochiebureau. Het parochiebureau is de organisatorische keuken en tevens huiskamer van onze parochies. Talloze grote en klein taken worden daar verricht ten dienst van een goed verloop van het parochieleven. Jij hebt daar met veel vreugde en inzet meegewerkt. Vooral het maken van het parochieblad was jouw opgave, maar jij was ook breed inzetbaar. Je keek niet op een uur en was altijd bereid tot iets extra’s. Jij hebt heel prettig samengewerkt met andere medewerkers. Daarnaast heb jij nog ander vrijwilligerswerk gedaan voor parochianen die hulp nodig hadden. Om gezondheidsredenen heb jij helaas jouw werk in het parochiebureau moeten beëindigen. Jij blijft nog actief, met name bij de coördinatie van de parochiebladbezorgingen. Graag geven wij jou de blijk van waardering in de vorm van de parochiespeld.

Mark, jij bent vele jaren voorzitter geweest van de werkgroep Kerk en Wereld. Jij gaf leiding aan de werkgroep, die de jaarlijkse vastenactie organiseert en de collectes voor Wereldmissiedag, Memisa, Miva. Door middel van de huis-aan-huis zakjesactie, de solidariteitsmaaltijden, de collectes, de basisschoolacties en andere activiteiten wist vele duizenden euro’s te verzamelen voor projecten ten bate van de hulpbehoevende medemens in andere continenten. Jij onderhield de contacten met personen en organisaties. Op die wijze hebt met enthousiasme en zorgvuldigheid een belangrijke bijdrage geleverd aan diaconie en missie. Helaas ben je vanwege je werk niet meer in staat om deel uit te maken van de werkgroep Kerk en Wereld. Wij danken jou hartelijk en geven graag als waardering de parochiespeld.

Het is jammer dat wij van twee kerkbestuursleden, Evert-Jan Oostvogel en Charles Paulussen, afscheid moeten nemen, omdat hun termijn is afgelopen. Wij hebben er begrip voor dat de leeftijd of de gezondheid een woordje gaat meespreken en dat jullie het wat rustiger aan willen gaan doen.

Voor jou, Evert-Jan, is een termijn ten einde gegaan. Jij bent als secretaris van het kerkbestuur een ware spin in het web geweest, omdat bij jou de post, de stukken en de documenten bijeenkwamen en jij van de veelheid van onderwerpen een prachtig geordende agenda maakte voor het kerkbestuur en na de vergadering weer voor de afhandeling zorgde naar alle kanten. Jij was een perfecte secretaris, precies, betrokken, slim, met en groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook was jij de verbindingspersoon naar het parochiebureau en heb jij je zeer ingezet voor het parochiebureau en het wel en wee van de medewerkers daar.

Charles, jij hebt meerdere termijnen in het kerkbestuur gezeten, al in het bestuur van St. Pieter boven en daarna in het gezamenlijke bestuur van boven en beneden. Jij hebt als jurist een belangrijke bestuurlijke rol gespeeld bij allerlei juridische kwesties die speelden in de parochie en rond het kerkhof. Jij bleef altijd bedachtzaam, rustig, liet je niet van je stuk brengen, was enerzijds wijs en slim, anderzijds vasthoudend. Zo heb je heel wat moeilijke kwesties tot een goed einde gebracht. Als lid van de kerkhofcommissie heb je veel werk verzet. Het is mede aan jou te danken, dat het kerkhof van St. Pieter het mooiste en best verzorgde kerkhof van Maastricht is geworden.

Graag wil ik ook toevoegen, dat wij altijd op een bijzonder prettige wijze met elkaar hebben samengewerkt. Jullie waren loyaal, meedenkend, behulpzaam, serieus en met ruimte voor humor. De vergaderingen verliepen altijd uitstekend, hoewel het soms wat laat werd. Gelukkig blijven jullie ook in de toekomst voor de parochie werkzaamheden verrichten. Wij danken jullie hartelijk dat jullie zoveel jaren verantwoordelijkheid hebben willen dragen voor het bestuur van de parochies van St. Pieter. Die dankbaarheid krijgt een gouden kleur, want wij geven jullie de gouden parochiespeld.

Parochiespeld van de parochies St. Pieter voor Mr. Hans Paulussen op 1 november 2018 

Beste Hans,

de parochies van St. Pieter en hun kerkbestuur willen jou vandaag op een bijzondere wijze eren en danken. Op 5 oktober hebben wij de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden in de kerk van St. Pieter op de berg en in de Slouw, om op die manier een hartelijke ‘dank u wel’ tot uitdrukking brengen voor het vele werk dat vrijwilligers voor onze parochiegemeenschap verrichten en onze waardering tonen voor hun inzet. Bij die gelegenheid mocht ik een speldjesregen laten neerdalen over de parochianen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, te weten: Marita Pappers-Ceulen, Mark van de Laar, Charles Paulussen en Evert-Jan Oostvogel. Ik heb toen gezegd, dat er nog een vijfde persoon was, die wij echter nog in pectore hielden, omdat hij die avond niet aanwezig kon zijn. Die persoon was jij.

Wij zochten naar een gunstige gelegenheid om jou uit de pectus te halen. Wij dachten dat 1 november, het feest van Allerheiligen, wel een prachtige dag daarvoor is. Want de heiligen, die wij vandaag gedenken, zijn meestal ook vrijwilligers geweest of minstens op die wijze begonnen en hebben op hun manier een bijdrage geleverd aan de opbouw van de kerk en de glorie van God. Zij hebben daarvoor een hoge onderscheiding gekregen.

Het is dus een mooie dag om een onderscheiding uit te reiken, weliswaar nog niet zo hoog als bij die heiligen, maar een kleinere blijk van waardering is zeker ook op zijn plaats. Na jouw pensionering als rechter was jij, op verzoek van pastoor Frans, bereid om mee te werken op het parochiebureau van St. Pieter. Jij bent daarmee begonnen op 30 januari 2007 en hebt dus bijna 11 jaar meegewerkt. Op de maandagavonden was jij beschikbaar om kantoor te houden, mensen te ontvangen en te woord te staan, telefoon aan te nemen, te organiseren en registreren, brieven te schrijven en contact op te nemen. Jouw speciale werkveld was vooral de organisatie van concerten en andere bijzondere activiteiten in de kerken en de uitschrijvingen van mensen. Het is dan van belang om alles goed te regelen en bij te houden, met mensen rustig en geduldig om te gaan, en discreet te blijven. Dat was jou geheel en al toevertrouwd.

De laatste tijd liet de gezondheid wat te wensen over en nu jij het tachtigste levensjaar bereikt hebt, achtte jij het moment gekomen om te stoppen. Wij hebben daar alle begrip voor. Wij bewonderen dat jij toch zo lang de maandagavond-zittingen hebt volgehouden. Jij hebt heel prettig samengewerkt met andere medewerkers.

Wij danken jou heel hartelijk voor de bijdrage aan het parochiegebeuren. Wij zullen jou missen. Als blijk van waardering verlenen wij jou de parochiespeld.