Jaarlijks organiseren we in het najaar een dankavond voor onze vrijwilligers voor hun inzet voor de parochie.

Helaas kan deze avond, die op 25 september was gepland, niet doorgaan omdat wij de door corona vereiste 1,5 meter afstand niet kunnen realiseren. Daarom zullen wij onze vrijwilligers binnenkort op een andere manier bedanken. U hoort nog van ons!

Het Kerkbestuur St. Pieter