Na overleg met de verschillende koren heeft het kerkbestuur van St. Pieter besloten om in de H.H. Missen op zondagen in de kerken van St. Pieter afwisselend een van de koren te laten zingen en dan weer samenzang te houden. De ene zondag is in de kerk op de berg een H. Mis met koorgezang, de andere zondag in de kerk beneden. De achterliggende reden is bezuiniging, nu de parochie financieel minder goed rondkomt en minder mensen op zondag naar de kerk komen. Wij verzoeken de gelovigen om in de liturgische kalender van het parochieblad of op de website telkens goed te kijken wanneer waar de koren zingen en wanneer er samenzang is.

Het kerkbestuur