Zaterdag 21 mei 2016: priesterwijding van onze kapelaan Miguel Angel Pascual Coello in de kathedraal van Roermond.