Vanaf maandag 22 juli 2019 tot en met zondag 15 september 2019 zal het volgende zomerrooster gelden:

OLV:      door de week elke dag om 9.30 uur

Zondagsmissen: za 9.30 en 17.00 uur, zo 9.00 en 11.00 uur

STP:       dinsdagavond 19.00 uur BE

Zondagsmissen: za 18.30 BE, in even weken zo 10.00 uur BO, in oneven weken zo 10.00 uur BE

Lambertuskapel: woensdag 8.30 uur (NB niet om 9.00 uur)

Vervoer naar H. Mis Kerk St. Pieter Boven. Tijdens het zomerrooster is op de zondagen 4 augustus, 18 augustus, 1 september en 15 september om 10.00 uur een H. Mis in de kerk St. Pieter Beneden en op de zondagen 28 juli, 11 augustus, 25 augustus en 8 september om 10.00 uur een H. Mis in de kerk St. Pieter Boven.

Mensen die de H. Mis in de kerk Boven willen bijwonen en een probleem hebben met het vervoer, kunnen zich opgeven bij het Parochiekantoor, tel.nr. 043-3214694 met vermelding van naam en datum. Er staat om 9.45 uur een auto klaar op het kerkplein St. Pieter Beneden om u naar de kerk van St. Pieter Boven te brengen en na de mis weer terug te brengen naar het kerkplein van St. Pieter Beneden.

Mochten er mensen zijn die vervoer nodig hebben om de H. Mis in de kerk beneden bij te wonen, dan kunt u zich ook melden bij het Parochiekantoor.

Het Kerkbestuur